24 Ocak 2018 Çarşamba

XmlWriterSettings Sınıfı

Encoding Alanı
Şöyle yaparız.
var settings = new XmlWriterSettings
{
 Indent = true,
 Encoding = Encoding.UTF8,
 IndentChars = "  "
};
Indent Alanı
Eğer XML'i hizalı görmek istersek şöyle de yapabiliriz.
using (var stringWriter = new StringWriter())
{
 using (var xmlWriter = XmlWriter.Create(stringWriter,
                     new XmlWriterSettings{Indent = true}))
 {
  xmlSerializer.Serialize(xmlWriter, obj);
  return stringWriter.ToString();
 }  
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder