24 Aralık 2017 Pazar

unsafe Anahtar Kelimesi

C Struct'i Dahil Etme
Elimizde C struct'ları olsun.
struct CustomerInfo
{
 char* Id;
 char* Name;
 char* Address;
};

struct CustomerList
{
 CustomerInfo* Info;
 CustomerList* Next;
};
Bu yapıları C# içinden kullanabilmek için şöyle yaparız.
public unsafe struct CustomerInfo
{
 public sbyte* Id;
 public sbyte* Name;
 public sbyte* Address;
 }

public unsafe struct CustomerList
{
 public CustomerInfo* Info;
 public CustomerList* Next;
};
C# Yapısının Adresini Alma
Bazı C# kodların aynı C++'taki gibi & (addressof) ve pointer şeklinde kullanılmasını sağlar. Şöyle yaparız.
public struct Foo
{
 public int bar;
};

void Main()
{
 var foo = new Foo();
 foo.bar = 5;

 unsafe
 {
  Foo * fooPtr = &foo;
  Console.WriteLine("Foo address {0:X}", *fooPtr);

  Foo anotherFoo = *fooPtr;
  Console.WriteLine("Bar= {0}", anotherFoo.bar);
 }
}


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder