5 Mart 2018 Pazartesi

Linq Filtering Metodları

Giriş
Süzme metodları elemanları belli bir koşula göre elerler.

OfType metodu
Cast() ve OfType() benzeşirler.

Örnek
Şöyle yaparız.
foreach (TextBox c in Controls.OfType<TextBox>())
{
  ...
}
Örnek
Elimizde bir dynamic listesi olsun
var dlist = new List<dynamic>()
{
    "test",
    "test2",
    "test3"
};
Şöyle yaparız.
var strings = dlist.OfType<string>().ToList();
Where metodu
Where ile kullanılan predicate indeks alabilir. Açıklaması şöyle.
Filters a sequence of values based on a predicate. Each element's index is used in the logic of the predicate function.
Şöyle yaparız.
var list = new List<string> { "a", "b", "c" }

var items = list.Where((item, index) => item == "b" && index == 1)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder