5 Mart 2018 Pazartesi

Linq Converting Data Types Metodları

Giriş
Converting Data Types metodlarının en önemli vazifesi - AsEnumerable ve OfType metodları hariç- Linq sorgularının çalışmaya zorlanması.

AsEnumerable metodu
Örnek ver

AsQueryable
Örnek ver

Cast metodu
Cast() ve OfType() benzeşirler.

Örnek
Elimizde bir dynamic listesi olsun
var dlist = new List<dynamic>()
{
    "test",
    "test2",
    "test3"
};
Şöyle yaparız.
var strings = dlist.Cast<string>().ToList();
OfType metodu
Converting Data Types MSDN'e göre başlığı altına da düşüyor ancak bence süzme işlevi daha ağır basıyor. Linq Filtering Metodları yazısına taşıdım
.
ToArray  metodu
Örnek ver

ToDictionary
Örnek ver

ToList
Metodun imzası şöyle.
public static List<TSource> ToList<TSource>(this IEnumerable<TSource> source);
Derleyici ToList()'in nasıl bir nesneye cast edilmesi gerektiğini biliyor. Dolayısıyla ToList() ile ToList<MyClass>() arasında bir fark yok.

ToLookup
ToList(), ToDictonary() metodları gibibir veri yapısı döndürür. ToLookup'ta bir veri yapısı döndürür ancak gruplama amacı daha ağır bastığı için Linq Grouping Data Metodları yazısına taşıdım.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder