4 Nisan 2018 Çarşamba

var Anahtar Kelimesi

Giriş
var aslında bir anahtar kelime değil. var isminde bir sınıf yaratılabilir. C# 3.0 ile geliyor. Açıklaması şöyle.
Beginning in Visual C# 3.0, variables that are declared at method scope can have an implicit type var. An implicitly typed local variable is strongly typed just as if you had declared the type yourself, but the compiler determines the type. The following two declarations of i are functionally equivalent:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder