24 Nisan 2018 Salı

RSACryptoServiceProvider Sınıfı

Giriş
Kullanmak için şöyle yaparız.
public string EncryptData(string data) {

  RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
  rsa.FromXmlString(xml); //public key

  var cipher = rsa.Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(data), false);

  return Convert.ToBase64String(cipher );
}
Constructor
Şöyle yaparız.
RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
Decrypt metodu
Şöyle yaparız.
var encryptedKeyByte = ...;

byte[] key = rsa.Decrypt(encryptedKeyByte, false);
Encrypt metodu
Şöyle yaparız.
byte[] dataToEnc = ...;
byte[] encData = rsa.Encrypt(dataToEnc, false);
FromXMLString metodu
Şöyle yaparız. Public veya private key yüklememizi sağlar. Encryption için her zaman public key, Decryption için private key kullanılır.
string privatekey = ...
rsa.FromXmlString(privatekey);
KeySize Alanı
Şöyle yaparız.
int keySize = rsa.KeySize / 8;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder