13 Mart 2018 Salı

XmlElement Anotasyonu

Giriş
Anotasyonun sınıfının ismi XmlElementAttribute ancak C# kodunda XmlElement anotasyonu olarak kullanılıyor.

Type Alanı
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun
public class XmlTypeProxy : IXmlSerializable {
 ...

 public static implicit operator Type(XmlTypeProxy self) {
  ...
 }

 public static implicit operator XmlTypeProxy(Type self) {
  ...
 }
}
Şöyle yaparız.
public class SomeObject {
 [XmlElement(Type = typeof(XmlTypeProxy))]
 public Type SomeType { get; set; }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder