1 Mart 2018 Perşembe

TypeDescriptor Sınıfı

GetProperties metodu
Örnek
Şöyle yaparız.
PropertyDescriptorCollection p = TypeDescriptor.GetProperties(typeof(myclass));
Örnek
Şöyle yaparız.
var p = TypeDescriptor.GetProperties(typeof(ExampleClass));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder