8 Mart 2018 Perşembe

AttributeUsage Anotasyonu

AttributeTargets Alanı
Örnek
Şöyle yaparız. Bu attribute class ile kullanılır.
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class)]
public class ServiceAttribute : Attribute
{
 public Type Service { get; }

 public ServiceAttribute(Type service)
 {
  Service = service;
 }
}
Şöyle yaparız
[Service(typeof(TruckService))]
public class Truck : Vehicle
// ...
Bu attribute'a erişmek için şöyle yaparız
public class VehicleServiceFactory
{
 public IVehicleService GetVehicleService(Vehicle vehicle)
 {
  var attributes = vehicle.GetType().GetCustomAttributes(
   typeof(ServiceAttribute), false);

  if (attributes.Length == 0)
   throw new NotSupportedException("Vehicle not supported");

   return (IVehicleService) Activator.CreateInstance(((
    ServiceAttribute)attributes[0]).Service);
 }
}
Inherited Alanı
Eğer bu alan true ise ata sınıf attribute tanımlarsa, alt sınıflara da geçer.
Örnek
Şöyle yaparız.
[AttributeUsage(Inherited=true)]
public class FooAttribute : System.Attribute
{
 private string name;

 public FooAttribute(string name)
 {
  this.name = name;
 }

 public override string ToString() { return this.name; }
}
Bu durumda çıktı olarak "hello" görürüz.
[Foo("hello")]
public class BaseClass {}

public class SubClass : BaseClass {}

// outputs "hello"
Console.WriteLine(typeof(SubClass).GetCustomAttributes().First());


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder