31 Ocak 2018 Çarşamba

iTextSharp

iTextSharp.text.pdf.PdfReader Sınıfı
Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
using iTextSharp.text.pdf;
PDF dosyasının sayfalarına erişmek için kullanılır.

Constructor - string
Şöyle yaparız.
string fileName = ...;
PdfReader pdfReader = new PdfReader(fileName);
Constructor - byte []
Şöyle yaparız.
PdfReader reader = new PdfReader(consentDoc); // get pdf byte from datbase
Close metodu
Şöyle yaparız.
pdfReader.Close();
GetPageContent metodu
Şöyle yaparız.
byte[] pageContent = pdfReader .GetPageContent(pageNum); //not zero based
byte[] utf8 = Encoding.Convert(Encoding.Default, Encoding.UTF8, pageContent);
string textFromPage = Encoding.UTF8.GetString(utf8);
GetPageSize metodu
Şöyle yaparız.
Rectangle size = reader.GetPageSizeWithRotation(1);
NumberOfPages Alanı
Şöyle yaparız.
for (int page = 1; page <= pdfReader.NumberOfPages; page++)
{
  ...
}
iTextSharp.text.pdf.PdfTable Sınıfı
Örnek ver

iTextSharp.text.pdf.PdfStamper  Sınıfı
Giriş
PDF'i değiştirmek için kullanılır.
Constructor
Şöyle yaparız.
string fileName = ...;
PdfReader reader = ...;
FileStream fs = new FileStream(newFile, FileMode.Create, FileAccess.Write);
var stamper = new PdfStamper(reader, fs);
Close metodu
Şöyle yaparız.
stamp.Close();
FromFlattening Alanı
Şöyle yaparız.
stamp.FormFlattening = true;
GetOverContent metodu
Şöyle yaparız. Üzerine çizilecek bir canvas döner gibi düşünülebilir.
int page = 1; 
PdfContentByte dc = stamp.GetOverContent(page);
iTextSharp.text.pdf.PdfWriter Sınıfı
Giriş
Document nesnesini yazmak için kullanılır.

GetInstance metodu
Şöyle yaparız. iTextSharp.text.Document nesnesi alır.
Document document = ...;
// open the writer
FileStream fs = new FileStream(newFile, FileMode.Create, FileAccess.Write);
PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(document, fs);

iTextSharp.text.pdf.parser.PdfTextExtractor Sınıfı
Giriş
PDF dosyasından metin okumak için kullanılır.

GetTextFromPage metodu
Şöyle yaparız. SimpleTextExtractionStrategy nesnesi ile "new line" karakterleri de eklenir.
int page = 1;
ITextExtractionStrategy strategy = new SimpleTextExtractionStrategy();
string currentText = PdfTextExtractor.GetTextFromPage(pdfReader, page, strategy);

currentText = Encoding.UTF8.GetString(ASCIIEncoding.Convert(Encoding.Default,
  Encoding.UTF8, Encoding.Default.GetBytes(currentText)));

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder