8 Ocak 2018 Pazartesi

BitmapData Sınıfı

Constructor
Şöyle yaparız.
Bitmap bitmap = ...;
BitmapData bmData = bmp.LockBits(new Rectangle(0, 0, bmp.Width, bmp.Height),
  ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
Scan0 Alanı
Açıklaması şöyle.
Scan0 returns an address of the first pixel data. Stride is the width of single row of pixels (scan line) in bytes (with optional padding to make it dividable by 4).
Şöyle yaparız.
byte* p = (byte*)(void*)bmData.Scan0.ToPointer();
Belli bir satırda gitmek için şöyle yaparız.
byte* p = (byte*)(void*)bmData.Scan0.ToPointer();
byte* row = p + y * bmData.Stride;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder