11 Aralık 2017 Pazartesi

TaskDefinition Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
using Microsoft.Win32.TaskScheduler;
using Action = Microsoft.Win32.TaskScheduler.Action;
Actions Alanı
Şöyle yaparız.
Action action = ...;
task.Actions.Add(action);
Triggers Alanı
Şöyle yaparız.
Trigger trigger = ...;
task.Triggers.Add(trigger);
Şöyle yaparız.
// Create a trigger that will fire the task at this time every other day
task.Triggers.Add(new DailyTrigger { DaysInterval = 2 });

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder