27 Aralık 2017 Çarşamba

Installer Sınıfı

Giriş
Şu satır dahil edilir.
using System.Configuration.Install;
Kullanımı için bir örnek burada.

Bu sınıfı .net kurulumu ile gelen InstallUtil.exe uygulası kullanır.
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\InstallUtil.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\InstallUtil.exe
Şöyle yaparız.
InstallUtil.exe /i MyService.exe
Bu sınıf iki nesne yaratır.

1. ServiceProcessInstaller
"Service Account Information" içindir. Servisin hangi hesap (örneğin LocalSystem), kullanıcı adı ve kullanıcı ismini belirtir.

2. ServiceInstaller
ServiceInstaller Sınıfı kullanır. "Service Information" içindir. Servisin adı, açıklaması ve başlama şeklini belirtir.

Her iki nesne de Intallers.Add() çağrısına parametre olarak verilir.

Örnek
Şöyle yaparız
[RunInstaller(true)]
public class SocketServiceInstaller : Installer
{
 private ServiceInstaller serviceInstaller;
 private ServiceProcessInstaller processInstaller;

 public SocketServiceInstaller()
 {
  InitializeComponent();

  processInstaller = new ServiceProcessInstaller();
  serviceInstaller = new ServiceInstaller();

  processInstaller.Account = ServiceAccount.LocalSystem; //Account information
  serviceInstaller.StartType = ServiceStartMode.Automatic; //Service information
  serviceInstaller.ServiceName = "My Service Name";

  var serviceDescription = "This my service";

  Installers.Add(serviceInstaller);
  Installers.Add(processInstaller);
 }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder