3 Ocak 2018 Çarşamba

X509Certificate2Collection Sınıfı

Count Alanı
Şöyle yaparız.
store.Certificates.Count;
Find metodu
Örnek - date
Şöyle yaparız.
X509Certificate2Collection certificates= (X509Certificate2Collection)
  store.Find(X509FindType.FindByTimeValid, DateTime.Now, false);
Örnek - subject name
Şöyle yaparız.
string expectedSubjectName = ...;


X509CertificateCollection certificates = store.Certificates.
Find(X509FindType.FindBySubjectName, expectedSubjectName, true);
if (certificates.Count == 0)
{
  ...
}
Örnek - serial number
Şöyle yaparız.
string serialNumber = ...;
var certs = store.Certificates.Find(X509FindType.FindBySerialNumber, serialNumber, true);
return certs.OfType<X509Certificate>().FirstOrDefault();
Örnek - thumb print
Şöyle yaparız.
String thumbprint = "c112345678904655585e8c8244af5d3f2630498b".ToUpperInvariant();
X509Store store = ...;
X509Certificate2Collection matches = store.Certificates.Find(
 X509.FindType.FindByThumbPrint, thumbprint, validOnly: false );
Import metodu
Şöyle yaparız.

X509Certificate2Collection collection = new X509Certificate2Collection();
collection.Import("C:\\MyCertificate.pfx", "MyPsswd", X509KeyStorageFlags.PersistKeySet);
var cert = collection[0];
operator []
Şöyle yaparız.
X509Certificate2 cert = store.Certificates[0];

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder