9 Nisan 2018 Pazartesi

Excel Worksheet Sınıfı

Constructor
Workbook'tan isim ile bulmak için şöyle yaparız.
var ws = wb.Sheets["Sheet1"];
Sayı ile bulmak için şöyle yaparız.
Worksheet ws = (Worksheet)wb.Worksheets[3];
Sayı ile bulmak için şöyle yaparız.
Worksheet ws = (Worksheet)wb.Worksheets.get_Item(1);
Veya etkin sheet'i bulmak için şöyle yaparız.
Excel.Worksheet ws = wb.ActiveSheet as Excel.Worksheet;
Kapatma
Kapatılsa iyi olur
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(ws);
Activate metodu
Şöyle yaparız.
worksheet.Activate()
Application Alanı
Şöyle yaparız.
//Frezzing the top row
ws.Application.ActiveWindow.SplitRow = 1;
ws.Application.ActiveWindow.FreezePanes = true;
Cells Alanı
Şöyle yaparız.
ws.Cells.NumberFormat = "@";    
Cells Alanı - Getter [int,int]
Şöyle yaparız.
string value = ws.Cells[3, 4].Text; // row 3, column 4
Cells Alanı - Setter Getter [int,int]
Bir hücreye string değeri şöyle atanır.
ws.Cells[1, 1] = "Time";
Bir hücreye diğer değerler şöyle atanır.
ws.Cells[1, 1] = ...;
Columns Alanı
Şöyle yaparız.
//Deleting the columns
ws.Columns[5].Delete();
ws.Columns[6].Delete();
Name Alanı
İsim şöyle verilir.
string SheetName = ...;
ws.Name = SheetName;
Range Alanı
Bir range şöyle yaratılır ve doldurulur. P10-P20 hücrelerine 1 değeri atanır.
Excel.Worksheet ws = //current worksheet
string[,] data = new string[11,1];
var  r = ws.Range["P10", "P20"];
r.Value2 = data;
Eğer Range tek bir hücreden oluşuyorsa şöyle yaparız.
var  r = ws.Range["P20"];
Rows Alanı
Şöyle yaparız.
Excel.Range firstRow = (Excel.Range)ws.Rows[1];
UsedRange Alanı
Örnek ver

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder