2 Kasım 2018 Cuma

Convert Sınıfı

ChangeType metodu
IConvertible arayüzünü destekleyen her tip için kullanılabilir. İkinci parametre çevrilmesini istediğimiz tipi belirtir ve typeof() ile belirtilir.

Örnek
Şöyle yaparız.
ClipboardStream = new StreamReader(Convert.ChangeType(
 ClipboardData.GetData(DataFormats.CommaSeparatedValue),typeof(Stream)));
Örnek
Şöyle yaparız.
public static bool TryParse<T>(string value, out T returnValue)
{
 if (typeof(IConvertible).IsAssignableFrom(typeof(T)))
 {
  try
  {
   returnValue = (T)Convert.ChangeType(value, typeof(T));
   return true;
  }
  catch { }
 }
 // No luck.
 returnValue = default(T);
 return false;
}
Şöyle yaparız.
float output = 0.0f;
var val = TryParse("19.2", out output);
//val == true, output = 19.2
val = TryParse("puppies", out output);
//val == false, output = 0.0f (default(T))
FromBase64String metodu
Şöyle yaparız.
string base64String = ...;
byte[] bytes = Convert.FromBase64String (base64String);
ToBase64String metodu
Şöyle yaparız.
Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("test"));

Result: dGVzdA==
ToDateTime metoud - DateTime
Metodun içi şöyle. Yani çevrim yapmaz.
public static DateTime ToDateTime(DateTime value) {
 return value;
}
ToDateTime - String metodu
İşlem başarılı değilse FormatException atılır. Exception olmadan çalışmak istersek DateTime.TryParse, DateTime.TryParseExact metodlarını kullanırız. Şöyle yaparız
DateTime date= Convert.ToDateTime("3/3/2000");
ToInt32 metodu
İşlem başarılı değilse FormatException atılır. Exception olmadan çalışmak istersek int.TryParse metodunu kullanırız. Şöyle yaparız.
string str = ...;
int i = Convert.ToInt32 (str);
ToString metodu - Object
Açıklaması şöyle. null ise Empty string döner.
The string representation of value, or String.Empty if value is null.
Şöyle yaparız.
DBNull obj = DBNull.Value;
var str = Convert.ToString(obj);
Console.WriteLine(str); // ???: returns string.Empty ("")
Şöyle yaparız.
object obj = null;
var str = Convert.ToString(obj);
Console.WriteLine(str); // ???: returns string.Empty ("")
ToString metodu - String
Açıklaması şöyle.
Returns the specified string instance; no actual conversion is performed.
Şöyle yaparız.
string obj = null;
var str = Convert.ToString(obj);
Console.WriteLine(str); // CORRECT: returns null;


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder