25 Aralık 2017 Pazartesi

TripleDESCryptoServiceProvider Sınıfı - Simetrik Şifreleme

Constructor
Şöyle yaparız.
TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider();
Şöyle yaparız.
SymmetricAlgorithm tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider();
CreateEncryptor metodu
Şöyle yaparız.
ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateEncryptor();
Key Alanı
Şöyle yaparız.
byte[] keyArray = ...;
tdes.Key = keyArray;
Mode Alanı
Şöyle yaparız.
tdes.Mode = CipherMode.ECB;
Padding Alanı
Şöyle yaparız.
tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7;


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder