4 Eylül 2018 Salı

Math Sınıfı

Cos metodu
Şöyle yaparız.
Double x = Math.Cos (...);
Pow metodu
Double döner.
Örnek
Şöyle yaparız.
Double x = Math.Pow (10.0, -2)
Örnek
Şöyle yaparız.
var pow = (int)Math.Pow(10, 10);
PI Alanı
Şöyle yaparız.
Math.PI
Round metodu
double veya decimal parametre alır. float parametre almaz. Yuvarlama sonucu Platform = Any CPU veya Platform = x64 olmasına göre değişebilir.

Örnek
Şöyle yaparız.
double d = -2.6114289999999998;
double d1 = Math.Round(d, 7);
double d2 = Math.Round(d, 5);
double d3 = Math.Round(d, 6);
Örnek
En yakın çift sayıya yuvarlamak için şöyle yaparız. Elimizdeki sayı 3 olsun, yarısı 1.5 eder ancak yukaru yuvarlayınca 2 eder. Bunu 2 ile çarpınca 4 elde ederiz.
double source = 1123.0;

// 1124.0
double result = Math.Round(source / 2, MidpointRounding.AwayFromZero) * 2;
Truncate metodu
double değeri long değere cast etmekden iyidir.
Örnek
Şöyle yaparız.
double RoundToNearestEven(double value) =>
    Math.Truncate(value) + Math.Truncate(value) % 2;
Sin metodu
Şöyle yaparız.
Double x = Math.Sin (...);
Bu metodlar radyan değer aldıkları için derece ile kullanabilmek için şöyle yaparız.
public static class Helper
{
  public static double Sin(double degrees) => Math.Sin(degrees * Math.PI / 180.0);
  public static double Cos(double degrees) => Math.Cos(degrees * Math.PI / 180.0);
  public static double Tan(double degrees) => Math.Tan(degrees * Math.PI / 180.0);
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder