20 Haziran 2016 Pazartesi

XMLTextReader Sınıfı

Giriş
Bu sınıf XmlReader'dan kalıtıyor. Aralarında çok fark yok.

constructor metodu
Şöyle yaparız.
using (Stream stream = ...)
{
 using (XmlTextReader xmlReader = new XmlTextReader(stream))
 {
  while (xmlReader.Read())
  {
   switch (xmlReader.NodeType)
   {
    case XmlNodeType.Element:
    if (xmlReader.Name == "Timestamp")
    {
     currentTimeStamp = Convert.ToDouble(xmlReader.ReadInnerXml());
    }
    break;
   }
  }
 }
}
Namespaces Alanı
Şöyle yaparız.
String path = ...;
using (XmlTextReader xmlReader = new XmlTextReader(path)){
 xmlReader.Namespaces = false; ...
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder