10 Ocak 2018 Çarşamba

DirectorySearcher Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
using System.DirectoryServices.DirectorySearcher;
Bu sınıf her zaman using ile kullanılmalıdır.
using (DirectorySearcher ds = new DirectorySearcher())
{        
 ...
}
Constructor - Default
Filtre ve PropertiesToLoad alanları sonradan atanabilir. Şöyle yaparız.
using (DirectorySearcher ds = new DirectorySearcher())
{        
 ds.PropertiesToLoad.Add("pwdLastSet");
 ds.PropertiesToLoad.Add("lastLogon");
 ds.PageSize = 1;
 ds.Filter = string.Format("(&(objectCategory=user)(sAMAccountName={0}))",user);
 SearchResult sr = ds.FindOne(); // Find User in AD
}
Constructor - Root Entry
DirectoryEntry Sınıfı ile ilklendirilir. Şöyle yaparız.
DirectoryEntry entry = ...;
DirectorySearcher dSearch = new DirectorySearcher(entry);
Filter Alanı
Örnek
Kullanıcı adına göre arama için şöyle yaparız.
String name = "ravi";
dSearch.Filter = "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=" + name + "))";
Örnek
Kullanıcı adına göre arama için şöyle yaparız.
string pathDomain = string.Format("LDAP://{0}",...);
DirectoryEntry entry = new DirectoryEntry(...);
try
{
 //Bind to the native AdsObject to force authentication.
 object obj = entry.NativeObject;
 DirectorySearcher search = new DirectorySearcher(entry);

 search.Filter = "(SAMAccountName=" + "UserName" + ")";
 search.PropertiesToLoad.Add("cn");
 SearchResult result = search.FindOne();
 if (null == result)
 {
   return false;
 }
}
catch (Exception ex)
{
 //"Error authenticating user on LDAP";
 ...
}
Örnek
Organizational Unit'e göre aramak yapmak için şöyle yaparız.
string organizationalUnits = "(objectCategory=organizationalUnit)";
FindAll metodu
Şöyle yaparız.
foreach (SearchResult sResultSet in dSearch.FindAll())
{...}
FindOne metodu
Şöyle yaparız.
SearchResult sr = dSearch.FindOne();
PropertiesToLoad Alanı
Şöyle yaparız.
dSearch.PropertiesToLoad.Add("pwdLastSet");
dSearch.PropertiesToLoad.Add("lastLogon");
SearchcScope Alanı
Şöyle yaparız.
dSearch.SearchScope = SearchScope.OneLevel;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder