21 Haziran 2016 Salı

DataTablesCollection Sınıfı

Add metodu
DataSet sınıfı elle de doldurulabilir. Şöyle yaparız.
DataSet ds = new DataSet();
DataTable tb1 = new DataTable();
tb1.Columns.Add("Col1");
tb1.Columns.Add("Col2");
tb1.Rows.Add();
tb1.Rows[0][0] = "1";
tb1[0][1] = "2";


//
DataTable tb2 = new DataTable();
tb2.Columns.Add("Col1");
tb2.Columns.Add("Col2");
tb2.Rows.Add();
tb2.Rows[0][0] = "3";
tb2.Rows[0][1] = "4";


ds.Tables.Add(tb1);
ds.Tables.Add(tb2);
Item metodu - Index
Sırayla numarasıyla erişmek için şöyle yaparız.
DataTable dataTable = ds.Tables[0];
Item metodu - String
İsimle erişmek için şöyle yaparız.
DataTable dataTable = ds.Tables["Basic"];
Remove metodu
DataSet'ten bir tablo silinebilir. Silmeden önce işlemin gerçekleştirilebileceğini kontrol etmek gerekir. İlk tabloyu silmek için şöyle yaparız. Önce tablo nesnesini elde ederiz.
DataSet ds = ...;
DataTable dt = selectedData.Tables[0];
Daha sonra ilk tabloyu sileriz.
if(ds.Tables.Contains(dt.name) && ds.Tables.CanRemove(dt))
   ds.Tables.Remove(dt);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder