17 Haziran 2016 Cuma

CryptoStream Sınıfı

Giriş
Bu sınıf ICryptoTransform arayüzünü sarmalar. ICryptoTransform arayüzü SymmetricAlgorithm sınıflarından birisi tarafından yaratılır.

Constructor - Read
Şifrelenmiş dosyadan okumak için şöyle yaparız.
FileStream fs = new FileStream(...);
ICryptoTransform cipher = ...;
CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(fs,cipher,CryptoStreamMode.Read);
Bu sınıf StreamReader ile kullanılabilir.
new StreamReader(cryptoStream).ReadToEnd()
Constructor - Write
Şifreleyerek dosyaya yazmak için şöyle yaparız.
FileStream fs = new FileStream(...);
ICryptoTransform cipher = ...;
CryptoStream cryptoStream = new CryptoStream(fs, cipher,CryptoStreamMode.Write);
Close metodu
Şöyle yaparız.
cryptoStream.Close();
FlushFinalBlock metodu
Şifreyi yazarken kullanılır. Şöyle yaparız.
byte[]  plainBytes = ...;
ICryptoTransform cipher = ...;
using(MemoryStream ms = new MemoryStream())
{
  using(CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, cipher, CryptoStreamMode.Write))
  {
    csEncrypt.Write(plainBytes,0, plainBytes.Length );
    csEncrypt.FlushFinalBlock();
    return msEncrypt.ToArray();
  }
}
Write metodu
Şöyle yaparız.
byte[] data = ...;
cryptoStream.Write(data, 0, data.Length);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder