22 Haziran 2017 Perşembe

FileStream Sınıfı

Constructor
Create
Dosyayı oluşturmak için şöyle yaparız.
using (var fs = new FileStream(@"C:\dump.bin", FileMode.Create))
{
 ...
}
CreateNew
Şöyle yaparız.
string filePath = ...;
using (FileStream fs = new FileStream(filePath, 
                   FileMode.CreateNew,FileAccess.Write))
{
 ...
}
Open
Mevcut dosyayı okuyup yazabilmek için şöyle yaparız.
FileStream fs = new FileStream(filePath,
                FileMode.Open,
                FileAccess.ReadWrite);
Asenkron işlemer ile kullanbilmek için şöyle yaparız. BeginRead ve BeginWrite metodları ile kullanabiliriz.
var fs = new FileStream(filePath, 
            FileMode.Open, 
            FileAccess.Read, 
            FileShare.Read, 
            4096,//buffer size
            true //use async
            )
OpenOrCreate
Dosya mevcutsa açmak, değilse yaratmak ve okuyup yazabilmek için şöyle yaparız.
FileStream fs = new FileStream(filePath, 
                FileMode.OpenOrCreate, 
                FileAccess.ReadWrite);
Close metodu
Şöyle yaparız.
fs.Close();
Dispose metodu
Şöyle yaparız.
fs.Dispose();
Flush metodu
Şöyle yaparız.
fs.Flush();
Read metodu
Şöyle yaparız.
byte[] filebytes = new byte[fs.Length];
fs.Read(filebytes, 0, Convert.ToInt32(fs.Length));
Seek metodu
Şöyle yaparız.
fs.Seek(4, SeekOrigin.Begin);
SetLength metodu
Stream'in mevcut büyüklüğünden büyükse dosya kırpılır. Şöyle yaparız.
using (var fs = new FileStream(@"C:\dump.bin", FileMode.Create))
{
 income.CopyTo(fs);
 fs.SetLength(Math.Max(income.Length - 8, 0));
}Hiç yorum yok:

Yorum Gönder