6 Nisan 2018 Cuma

XMLWriter Sınıfı

Giriş
Bu sınıfın bir de XMLReader karşılığı var. Bu sınıf genelde XmlSerializer ile birlitek kullanılır.

Create metodu - String
Dosyaya yazmak için şöyle yaparız.
using (XmlWriter writer = XmlWriter.Create("my.xml"))
{...}
Create metodu - TextWriter
String'e yazmak için şöyle yaparız.
StringWriter writer = new StringWriter();
XmlWriter xmlWriter = XmlWriter.Create(writer);
WriteAttributeString metodu
Şöyle yaparız.
writer.WriteAttributeString("xmlns", "urn:schemas-microsoft-com:unattend");
WriteProcessingInstruction metodu
Şöyle yaparız.
writer.WriteProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='UTF-8'");
WriteStartDocument metodu
Şöyle yaparız.
writer.WriteStartDocument();
WriteStartElement metodu
Şöyle yaparız.
writer.WriteStartElement("unattend");Hiç yorum yok:

Yorum Gönder