27 Mart 2018 Salı

TcpClient Sınıfı

Kullanım
Şöyle yaparız.
using (TcpClient client = ...)
{
 ...
}
using anahtar kelimesi ile nesnenin Dipsose() metodu çağrılır. Bu da Close() metodunu tetikler. dolayısıyla şöyle yapmaya gerek yok.
using (TcpClient tcpClient = new TcpClient())
{
 ...
 tcpClient.Close();
}
Constructor - Boş
Şöyle yaparız.
TcpClient tcpClient = new TcpClient(AddressFamily.InterNetwork);
Constructor - IP + Port
Şöyle yaparız.
const int PORT_NO = 2201;
const string SERVER_IP = "127.0.0.1";

TcpClient tcpClient = new TcpClient(SERVER_IP, PORT_NO);
Constructor - IPEndpoint
Şöyle yaparız.
IPAddress ipAddress = ...;
IPEndPoint serverEndPoint = new IPEndPoint(ipAddress, 25565);
TcpClient client = new TcpClient (serverEndPoint);
BeginConnect metodu
BeginConnect metoduna verilen callback içinde EndConnect yapmak gerekir.
TcpClient tcpClient = ...;

string address = ... ushort port = ...;
tcpClient.BeginConnect(address, port, ConnectCallback, tcpClient);
}

void ConnectCallback(IAsyncResult ar) {
  ...
  tcpClient.EndConnect(ar);
}
Client Alanı
Şöyle yaparız.
Socket socket = client.Client;           
Close metodu
Şöyle yaparız.
tcpClient.Close();
Connect metodu - string + port
Şöyle yaparız.
tcpClient.Connect ("192.168.10.1",21);
Connect metodu - IPEndPoint
Şöyle yaparız.
IPEndPoint ep = ...;
tcpClient.Connect (ep);
ConnectAsync meotdu
Şöyle yaparız.
async void ConnectButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
 IPAddress address = ...;
 tcpClient = new TcpClient();
 await tcpClient.ConnectAsync (address, 12345);
 NetworkStream stream = tcpClient.GetStream();
 ...
}
Connected Alanı
Şöyle yaparız.
if(tcp.Connected) {...}
GetStream metodu
Şöyle yaparız.
NetworkStream nwStream = tcpClient.GetStream();
Şöyle yaparız.
StreamWriter writer = new StreamWriter(tcpClient.GetStream());
writer.AutoFlush = true;
Şöyle yaparız.
StreamReader reader = new StreamReader (tcpClient.GetStream());
LocalEndPoint Alanı
Şöyle yaparız.
var localEndPoint = tcpClient.Client.LocalEndPoint as IPEndPoint;
var localAddress = localEndPoint.Address;
var localPort = localEndPoint.Port;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder