23 Şubat 2018 Cuma

Object Sınıfı

GetType metodu
Şöyle yaparız.
int i = 0;
System.Type type = i.GetType();
ReferenceEquals metodu
Sınıfın = operatörünü kullanmadan nesnelerin bellek adreslerinin aynı olup olmadığını döner.
Örnek
Şöyle yaparız.
object obj = ...;
if (Object.ReferenceEquals(obj, null)) {...}
Bu kod için Visual Studio şu uyarıyı verir
null check can be simplified.
Şöyle yaparız.
obj is null
Örnek
Şöyle yaparız.
public static bool operator ==(Shop lhs, Shop rhs)
{
  if (Object.ReferenceEquals(lhs, null)) //lhs is null
  {
    if (Object.ReferenceEquals(rhs, null)) //rhs is null
    {
      return true; //lhs equals rhs
    }
    return false;
  }

  return lhs.Equals(rhs);
}
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder