15 Ocak 2018 Pazartesi

FileInfo Sınıfı

Giriş
Bu sınıfın kardeşi DirectoryInfo sınıfı.

Constructor
Şöyle yaparız.
FileInfo f = new FileInfo(filePath);
CreationTime Alanı
Şöyle yaparız.
DateTime creation = f.CreationTime;
Extension Alanı
Şöyle yaparız.
string extension = f.Extension;
FullName Alanı
Şöyle yaparız.
string fullName = f.FullName;
LastAccessTime Alanı
Şöyle yaparız.
DateTime lastAccess = f.LastAccessTime
string datoftheweek = lastAccess.ToString("ddd");
LastWriteTime Alanı
Şöyle yaparız.
DateTime write = f.LastWriteTime;
LastWriteTimeUtc Alanı
Herhangi bir duruma göre süzdükten sonra şöyle yaparız.
var latestFile = new DirectoryInfo(filePath).EnumerateFiles(fileType).Select(fl =>
{
  ...
}).OrderByDescending(fi => fi.LastWriteTimeUtc).Take(1);
Length alanı
Şöyle yaparız.
long fileLength = f.Length;
Name Alanı
Şöyle yaparız.
string fileName = f.Name;
MoveTo metodu
Dosyanın ismini değiştirir. Şöyle yaparız.
var myfile= @"C:\Test\NewDocument.docx"; 
var fileInfo = new FileInfo(myfile); 
fileInfo.MoveTo(Path.ChangeExtension(myfile, ".xml"));
ToString metodu
Şöyle yaparız.
f.ToString()


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder