26 Şubat 2018 Pazartesi

Winforms TextBox Sınıfı

AutoCompleteCustomSource Alanı
AutoCompleteStringCollection Sınıfı yazısına taşıdım.

AutoCompleteMode Alanı
Şöyle yaparız.
textBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource;
textBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.Suggest;
DataBindings Alanı
BindingSource eklemek için şöyle yaparız.
textBox1.DataBindings.Add(new System.Windows.Forms.Binding
("Text", this.table1BindingSource, "ContactID", true));
ContactID alanını almak istersek şöyle yaparız.
var binding = textBox1.DataBindings[0];
var member = binding.BindingMemberInfo.BindingMember;

MessageBox.Show(member);
ForeColor Alanı
Metni kırmızı renk yapmak için şöyle yaparız.
textBox1.ForeColor = Color.Red;
GotFocus ve LostFocus Event'leri
Focus gelince ve kaybedilince çağrılır.
private void Form1_Load()
{
 textBox1.Text = "Enter Email Account";
 textBox1.GotFocus += new EventHandler(textBox1_GotFocus);
 textBox1.LostFocus += new EventHandler(textBox1_Leave);
}
Olaylar şöyledir.
protected void textBox1_GotFocus(object sender, EventArgs e)
{...}
ve
protected void textBox1_Leave(object sender, EventArgs e)
{...}
KeyPress Event'i
Şöyle yaparız. Eğer karakteri ekranda görmek istemiyorsak e.Handled = true döneriz
void OnKeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
 if (!Char.IsDigit(e.KeyChar) && (e.KeyChar >= 0) &&
   (e.KeyChar != (char)Keys.Back) || (e.KeyChar == '.'))
  e.Handled = true;
}
Sadece 10'tane virgül karakterine izin vermek istersek şöyle yaparız.
void OnKeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
 // Allow max 10 tags in the tag box
 string tags = tagBox.Text;
 int count = tags.Split(',').Length - 1;
 if (count > 9 && e.KeyChar == ',')
 {
  e.Handled = true;
 }
 else    
  e.Handled = false;
}
Renkler
Şöyle yapabiliriz.
textBox1.WaterMarkForeColor = Color.Green;
textBox1.WaterMarkActiveForeColor = Color.Green;
textBox1.ForeColor = Color.Green;
textBox1.WaterMark = "Browse To The File Location";
ScrollToCaret
Tam ne işe yarar bilmiyorum. Sanırım imleci en başa alıyor. Şöyle kullanılır.
textBox1.ScrollToCaret();
SelectionStart - Metin Seçimi
Select edilmiş metni değiştirmek istersek, Select() metodunu veya SelectionStart+SelectionLength alanlarını kullanırız. SelectionStart ile başlama karakterini ve kaç karakter olması gerektiğini belirtiriz.
textBox1.SelectionStart = 0;
textBox1.SelectionLength = 2;
Eğer hiç bir şey seçilmesin istiyorsak şöyle yaparız. İmleç sona gider.
textBox1.Select(textBox1.Text.Length, 0);
Eğer hiç bir şey seçilmesin istiyorsak ve imleci başa almak istersek şöyle yapabiliriz.
textBox1.SelectionStart = 0;
textBox1.SelectionLength = 0;
Ya da şöyle yaparız.
textBox1.Select(0, 0);
Text Alanı
Şöyle yaparız.
string text = textBox1.Text ;
TextChangedEvent
.Text property ile yeni text atanırsa bu event çağrılmaz.

Örnek
Çoğunlukla downcast yapmaya mecbur kalırız. Şöyle yaparız.
private void TextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
 TextBox box = (TextBox)sender;
 box.BackColor = string.IsNullOrEmpty(box.Text) ? Color.Red : Color.White;
}
Örnek
Şöyle yaparız.
private void TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
 textBox1.Text = "test";
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder