25 Mart 2018 Pazar

DataColumn Sınıfı

Constructor
Şöyle yaparız.
string str = 
DataColumn column = new DataColumn (str);
Constructor - Sütun Tipi
Şöyle yaparız. İlk parametre sütun ismi, ikinci parametre ise sütun tipidir. Sütun tipi DateTime, int, decimal,string olabilir.
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("Date", typeof(DateTime));
Şöyle yaparız.
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("Year", typeof(int));
Şöyle yaparız
var dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("average", typeof(decimal));
Şöyle yaparız
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.AddRange(new DataColumn[3] { new DataColumn("Id", typeof(int)),
  new DataColumn("Name", typeof(string)),
  new DataColumn("Country",typeof(string)) }
);
AllowDBNull Alanı
Şöyle yaparız.
column.AllowDBNull = true;
ColumnName Alanı
Şöyle yaparız.
foreach (DataColumn c in dt.Columns)
{
 // visible columns
 if (c.ColumnMapping != MappingType.Hidden)
 {
  ...
 }
}
ColumnName Alanı
Şöyle yaparız.
// Get all columns' name
var columns = (from DataColumn dc in dt.Columns select dc.ColumnName);
Sütun ismini değiştirmek için şöyle yaparız.
DataSet ds = new DataSet();
...
foreach (DataColumn col in ds.Tables["Table1"].Columns)
{
 col.ColumnName = col.ColumnName.Replace(" ", "_");
}
DataType Alanı
Örnek
Şöyle yaparız.
col.DataType = Type.GetType("System.String");
Örnek
Şöyle yaparız.
foreach (DataColumn c in dt.Columns)
{

 if (c.DataType == typeof(System.String))
  ...
 else if (c.DataType == typeof(System.Int16)
            || c.DataType == typeof(System.Int32)
            || c.DataType == typeof(System.Int64))
  ...
 else if (c.DataType == typeof(System.TimeSpan))
  ...
 else if (c.DataType == typeof(System.DateTime))
  ...
 else if (c.DataType == typeof(System.Decimal))
  ...
}
DefaultValue Alanı
Eğer istenirse sütuna varsayılan bir değer  verileblir. Şöyle yaparız.
DataColumn column = new DataColumn();
column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
column.DefaultValue = i;
column.Unique = false;
dt.Columns.Add(column);
SetOrdinal metodu
Sütun sırasını değiştirmek için şöyle yaparız.
var column = new DataColumn("UniqueRow", typeof(System.String));  
dataTable.Columns.Add(column);
column.SetOrdinal (0); // first column Hiç yorum yok:

Yorum Gönder